Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

QS Manager

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development

Job Description

- Tổ chức thực hiện công tác đấu thầu, bao gồm: hoàn thành hồ sơ dự thầu, đưa ra các giải pháp về biện pháp thi công phù hợp với gói thầu, lập sơ đồ tổ chức, tiến độ thi công, lấy báo giá từ nhà cung cấp, thầu phụ, lập giá dự thầu, nộp hồ sơ dự thầu;

- Liên hệ với khách hàng để trao đổi thông tin liên quan đến gói thầu, bao gồm lấy hồ sơ, gửi thư quan tâm, thư chào giá, soạn thảo và đàm phán hợp đồng với Chủ đầu tư;

- Tìm kiếm thông tin về các dự án tiềm năng, gửi thư quan tâm đến khách hàng;

- Thiết lập hệ thống dữ liệu đấu thầu, phục vụ công tác đấu thầu về sau;

- Thiết lập hệ thống dữ liệu khách hàng để theo dõi, tìm kiếm cơ hội trong tương lai;

- Báo cáo định kì tình hình đấu thầu, kết quả các gói thầu;

- Cung cấp thông tin về nhà cung cấp, nhà thầu phụ đã tham gia báo giá trong quá trình đấu thầu cho Phòng Thương mại

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc sư, Kỹ sư xây dựng, Kinh tế xây dựng.

- Thành thạo kỹ thuật với các chương trình phần mềm: Auto Cad 2D, 3D, các phần mềm về dự án…

- Có khả năng thích ứng với phong cách làm việc của đội ngũ các thành viên và nhà thầu

- Khả năng ưu tiên và thực hiện công việc có hiệu quả trong một môi trường áp lực cao là rất quan trọng

Similar Jobs

Kỹ Sư Giám Sát Hoàn Thiện

Salary: Negotiable
Posted 498 days ago
Kỹ Sư Giám Sát Hoàn Thiện

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.